Actueel: Maatregelen en besluiten naar aanleiding van COVID-19

Tijdens de ALV van 18 maart 2020, hebben wij stil gestaan bij de impact van COVID-19 ofwel het Corona-virus en de situatie waarin wij ons nu bevinden. Daarbij is aangegeven dat wij bij het opstellen van de agenda voor de ALV en de jaarplannen voor 2020 daar nog geen rekening mee hebben gehouden.

We zijn de ALV dan ook begonnen met een overzicht van de maatregelen en besluiten die het bestuur naar aanleiding van de huidige situatie heeft genomen. Ter info: de ALV heeft unaniem ingestemd hiermee. Een logische vervolgstap is uiteraard het informeren van alle TestNet leden, wat we zij deze doen.

Maatregelen en besluiten

  1. Er worden door TestNet geen evenementen georganiseerd en/of gefaciliteerd tot het zomerreces.
    Dit geldt in ieder geval voor: Thema-avonden, het voorjaarsevenement, de zomerworkshops en het NK Softwaretesten
  2. De doorgang van overige activiteiten, zoals werkgroepen, wordt bepaald door de betreffende portefeuillehouder vanuit het bestuur
  3. Sponsoren die zich reeds hebben aangemeld als sponsor voor het voorjaarsevenement worden geļnformeerd en zullen op dit moment geen factuur ontvangen. Zodra bekend is of het najaarsevenement georganiseerd kan worden, wordt opnieuw contact met hen opgenomen met verzoek tot sponsoring.
  4. Leden die het lidmaatschapsgeld voor 2020 reeds betaald hebben, zullen korting ontvangen op het lidmaatschapsgeld van 2021. Deze korting zal recht doen aan de geannuleerde evenementen in 2020.
  5. Het eerder opgestelde budget voor 2020 en de bijbehorende plannen zijn achterhaald. In de komende periode zal de penningmeester op basis van de beschikbare informatie en verwachtingen voor de rest van 2020, samen met het bestuur, een nieuw budget opstellen.
  6. Door het annuleren van evenementen maken we als vereniging nauwelijks kosten. Daar waar we lopende verplichten hebben, zullen we in overleg treden om deze kosten te voorkomen, dan wel te minimaliseren. We hebben voldoende reserves om zonder problemen deze, voor iedereen, moeilijke tijden door te komen.


Onder voorbehoud dat de situatie omtrent het Corona-virus een stabiel jaarplan voor de tweede jaarhelft toestaat, organiseert het bestuur na het zomerreces een bijzondere algemene ledenvergadering met de goedkeuring van het plan voor de tweede jaarhelft als enige agendapunt.

Zichtbaarheid

Wij realiseren ons dat het belangrijk is voor TestNet om zichtbaar en actief te blijven voor haar leden. Daarom hebben we ook toestemming gevraagd en gekregen van de ALV om te onderzoeken of we op alternatieve manieren (bijvoorbeeld webinars) thema-avonden en activiteiten te organiseren, en de daarvoor benodigde faciliteiten aan te schaffen. Hoewel online-events beperkingen hebben op het gebied van netwerken en interactiviteit, is het op dit moment het best beschikbare alternatief.

Ten slotte

Via de nieuwsflits en onze website houden wij jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. En uiteraard maken we tijdig kenbaar als er online events worden georganiseerd.

Bedenk dat ook voor ons als bestuur en voor al onze vrijwilligers geldt dat de focus ligt op het op een goede manier omgaan met de nieuwe thuis-situatie en de veranderde omstandigheden op het werk.

Zorg goed voor jezelf, elkaar en laten we doen wat nodig is om deze ongekende situatie goed door te komen.TestNet Agenda

Dit zijn de activiteiten die TestNet de komende tijd voor jullie organiseert:

03-09-2020
18:00-21:00 Themaavond september
23-09-2020
17:00- 21:00 Testnet Zuid: Hoe test je zo'n machine?
07-10-2020
9:00-21:00 Najaarsevenement 2020
17-11-2020
18:00-21:00 Themaavond november
26-11-2020
18:00-21:00 Testnet Noord


Welkom bij TestNet

De vereniging TestNet is een bloeiende en boeiende vereniging met bijna 2000 professionele testers als lid. Wanneer je actief bent met testen of wanneer je op andere wijze bij ons boeiende vakgebied betrokken bent, is TestNet DE vereniging voor jou.

TestNet is een netwerkorganisatie van, voor en door testers: TestNet biedt haar leden de mogelijkheid om buiten de directe werksfeer contacten te onderhouden met andere testers en daarmee kennis en ervaring te delen. Er worden regelmatig thema-avonden gehouden (~16 per jaar) en er zijn werkgroepen waar met passie aan een specifiek (test)onderwerp wordt gewerkt. Daarnaast organiseert TestNet jaarlijks twee grote evenementen, zomerworkshops en publiceert ze een online Magazine en een "Flits".

Op deze site vind je informatie over onze doelstellingen en activiteiten en kun je je online aanmelden als lid. Heb je vragen? Neem contact op met informatiebeheer@testnet.org.


TestNetNieuwsMagazine

Onze redactie zorgt elke keer weer voor een blogpost of videoreview. Soms krijg je lees- en luistertips, dan weer een cartoon. Interviews verschijnen ook met regelmaat, net als de leukst/ergste ervaringen van een van onze leden. Steeds meer leden gebruiken ons als platform voor hun blogpost. En regelmatig verschijnt de column van Ruud onze voorzitter. Daarnaast melden we ook allerhande nieuws uit de media als wij denken dat het interessant is voor testers.

Kortom, het magazine is echt door en voor TestNetters! Klik HIER om naar het magazine te gaan.Nog sneller op de hoogte? 

Volg @TestNetNieuws op twitter. 

Naast twitter hebben wij ook een LinkedIngroep en (LinkedIn)bedrijfspagina! Zo blijven wij via diverse kanalen in verbinding met onze doelgroep, want dat vinden wij belangrijk. Wordt lid of volg ons zodat we meer volgers/leden krijgen en hiermee in verbinding bljven!